Opbygning af e-bog

Kategorier: E-bøger, Før udgivelse

Inden man konverterer sin fil til et e-bogsformat, er det vigtigt, at filen er sat rigtigt op. Dette hænger både sammen med, at visse krav skal være opfyldt, før man teknisk kan konvertere en fil, men det giver også et mere professionelt udtryk, hvis bogen ikke “bare” ligner en word-fil.

Hos Saxo Publish kan du vælge mellem to muligheder for filkonvertering:

Få professionel hjælp til at konvertere din fil

Før du konverterer din bog, er det vigtigt at sikre sig, at den har den rette opbygning.

Opbygning af e-bog

Når man skal opbygge en e-bog, er der nogle ting, som er lidt anderledes end opbygningen af en printet bog. Her gennemgår vi, hvad du skal have med i opbygningen af din e-bog:

Forside:

- Forsiden skal være 600 × 800 pixels og minimum 150 dpi.

- Hvis du bruger billeder til din forside, skal du sikre dig rettighederne til at bruge billederne. Du kan købe fotos med rettigheder på forskellige sites, f.eks. Shutterstock.

- Forsidebilledet skal leveres som en separat fil, hvis din fil skal konverteres (f.eks. til ePub) professionelt. Det skal være i JPEG eller PDF. Forsiden sættes ind som den første side i den konverterede fil.

- Hvis du selv konverterer, skal forsiden sættes ind som første side i udgivelsen.

Smudstitel:

Udtrykket stammer fra dengang, bøger ikke var indbundne. Den første side skulle beskytte selve bogen, og indeholdt blot bogtitlen. Denne side medtages oftest ikke i en e-bog.

Titelblad:

Den allerførste side i bogen. Her står forfatteren øverst, nedenunder bogens titel og derefter udgiverens/forlagets navn.

 

Dedikation:

Hvis du skriver en dedikation, så skal denne sættes ind efter titelbladet.

Kolofon:

Kolofonen indeholder oplysninger om rettigheder (ophavsrettigheder og udgivelsesår), forlag og evt. ISBN. Husk at din e-bog skal have et andet ISBN end en trykt udgave af samme bog.

Indholdsfortegnelse:

Romaner og lign.:

Det er ikke nødvendigt at lave en indholdsfortegnelse til en ePub, hvis du udgiver en roman. Ved konverteringen bliver der automatisk skabt en indholdsfortegnelse, der viser bogens kapitler med sidetal. Denne indholdsfortegnelse er ikke en del af selve udgivelsen, men een som e-bogslæseren automatisk genererer, når din ePub-fil åbnes. Det er vigtigt, at man sørger for, at eventuelle overskrifter i bogen er sat med samme størrelse og samme type skrift i det tekstbehandlingsprogram, man bruger (f.eks. heading 1) – ellers kan indholdsfortegnelsen ikke genereres korrekt, når læseren åbner din e-bog på sin ebogslæser.

Fagbog, kogebøger, opslagsværk og lign.:

Det kan være en god idé selv at lave en indholdsfortegnelse, hvis du udgiver en fagbog, kogebog eller et opslagsværk, hvor læseren har brug for en oversigt over kapitler og underafsnit. For at konverteringsprogrammet kan genkende kapitelskift til din indholdsfortegnelse er det vigtigt, at du bruger samme skriftstørrelse og skrifttype ved alle kapiteloverskrifter. Her kan du med fordel bruge Words Headings-funktion i hele dit dokument, så du sikrer, at alle overskrifter er ens. Du skal ikke skrive sidetal på din indholdsfortegnelse, den kommer automatisk med ved konverteringen til ePub.

Hvis din udgivelse er en PDF-fil:

Der skal sidetal på indholdsfortegnelsen, hvis din fil er en PDF. Indholdsfortegnelsen skal sættes ind efter titelbladet.

Forord og indledning: Skal sættes ind efter indholdsfortegnelsen.

Sidetal: Når man konverterer til ePub, ændrer siderne sig alt efter, hvilket medie (f.eks. computer, e-bogslæser, smart phone), man læser på. Epub-filen ændrer altså sidetal alt efter, hvor den åbnes, og derfor skal der ikke sættes sidetal på en fil, der skal konverteres til ePub. Hvis du udgiver en PDF, skal du have sidetal på.

Andre udgivelser: Hvis du har andre udgivelser, er det en god idé at nævne dem. Det kan du f.eks. gøre efter titelbladet eller bagerst i udgivelsen. I en ePub-fil kan du også sætte link ind til en hjemmeside, hvor de sælges. Det gør det nemmere for læseren at finde andre af dine udgivelser.

Kulumnetitel: I trykte bøger er bogens forfatter og titel nogle gange sat ind i bunden af hver side. Dette gør man ikke i e-bøger.