Ønsker du at forøge salgspotentialet for din publikation? Publish DK giver dig mulighed for, at dine e-bøger kan sælges hos alle større danske netboghandlere, samt udlånes gennem eReolen og være tilgængelig på streamingstjenesten Saxo Premium.


Blandt disse andre platforme findes fx: Når du udgiver via Saxo Publish, kommer dine udgivelser automatisk til salg på Saxo.com. For at nå endnu længere ud med dine bøger kan Saxo Publish hjælpe dig med at gøre bøgerne tilgængelige for andre netboghandlere og på det digitale bibliotek, eReolen.dk.

Du køber servicen, når du er logget ind på Saxo Publish. Du skal blot vælge Publish DK under fanen 'Services' og bestille Publish DK til den e-bog, du ønsker. Når vi har modtaget din betaling, går vi videre med processen for at få din bog til salg andre steder end på Saxo.

Bemærk, at forhandlere selv bestemmer, hvilke publikationer de ønsker at føre i deres sortiment. Saxo Publish kan blot hjælpe med at gøre dine bøger tilgængelige for disse platforme.

Pris for Publish DK:

Oprettelse af Publish DK koster et engangsbeløb på 299,00 kr. Du skal blot vælge den udgivelse, som du ønsker, skal sælges igennem andre netboghandlere.


Sådan bliver din udbetaling beregnet:

Når vi gør din bog tilgængelig for andre platforme, bestemmer du disse salgskanalers indkøbspris, altså nettopris (dvs. den pris andre netboghandlere køber bogen for). Fordelen ved nettopris er, at du altid er sikret samme pris for din bog pr. salg, uanset hvad den enkelte boghandler vælger at sælge din bog for.

Her ser du regneeksempler på din fortjeneste, når bogen enten sælges på Saxo, andre netboghandlere eller udlånes på eReolen:

Salg på Saxo.com (ved valg af "fast salgspris"):

Salgspris inkl. moms på Saxo.com

100 kr

Salgspris ekskl. moms på Saxo.com (25% moms)

80 kr

Andel til Saxo (30%)

24 kr

Andel til udgiver (70%)

56 krSalg via andre netboghandlere:


Nettopris til andre netboghandlere


80 kr

Andel til udgiver(70%)

56 kr

Andel til Saxo (30%)

24 kr

Her kan du se et eksempel på, hvordan de enkelte boghandlere vælger at prissætte din bog over for slutkunden (bemærk at dette blot er et eksempel. Hver boghandel vælger frit selv, hvad de ønsker at sælge bogen for):

Boghandlerens egen fortjeneste (f.eks. 15%)

12 kr.

Endelig pris hos anden boghandler ekskl. moms

92 kr.

Endelig pris i anden boghandler inkl. moms (25%)

115 kr.

  

Udlån via eReolen:

Hver gang din bog udlånes på eReolen, modtager du et beløb afhængigt af bogens udgivelsesdato.

Gældende fra 1. januar 2014:

 

0-6 mdr. fra udgivelsesdato

7-24 mdr. fra udgivelsesdato

Over 24 mdr. fra udgivelsesdato

Småskrifter og ”lav pris”*

PRIS

14,5

13

10,5

5,25

Eksempel:

Når vi sætter din bog til udlån via Publizon, modtager du som udgiver 70% af beløbet fra eReolen.

Et udlån af en nyudgivet bog

14,5 kr.

Andel til Saxo (30% i administrationsgebyr)

4,35 kr.

Andel til udgiver (70%)

10,15 kr.

 

 

BEMÆRK! SAXO PUBLISH KAN IKKE GARANTERE, HVILKE BOGHANDLERE DER VÆLGER AT SÆLGE DINE BØGER. DET ER OP TIL DE ENKELTE BOGHANDLERE. DENNE SERVICE INDEBÆRER, AT VI GØR BOGEN TILGÆNGELIG PÅ TREDJEPARTSPLATFORMEN PUBLIZON, HVORFRA ANDRE BOGHANDLERE KAN VÆLGE AT KØBE BOGEN.