Vilkår og betingelser

Gældende fra og med d. 29. december 2014

Saxo Publish ejes og drives af Saxo.com A/S, CVR-nr. 29197849 (herefter "Saxo"), Strandboulevarden 89, 2. th., 2100 København Ø, telefon (+45) 38 15 05 10, e-mail info@saxo.com. Disse betingelser og vilkår finder anvendelse på udgivelse af e-bøger, PoD-titler og Kurser via Saxo Publish, e-mail publish@saxo.com.

Ved at tage Saxo Publish’ tjenester i brug, accepterer du dine forpligtelser i henhold til nedenstående betingelser og vilkår som en juridisk bindende aftale mellem dig og Saxo Publish.

Som udgiver ved Saxo Publish har du følgende fordele:

  • Det er gratis at udgive indhold på Saxo Publish*
  • Du beholder selv alle rettigheder til din udgivelse
  • Du kan vælge selv at fastsætte enten nettopris eller salgspris**
  • Din udgivelse sættes til salg via Saxo.com, Danmarks største netboghandel.
  • Du får adgang til Saxos salgsmateriale og -data om dit salg
  • Du er ikke bundet til kun at udgive gennem Saxo Publish
  • Du kan altid frit opsige dit samarbejde med Saxo Publish

 *) ved udgivelse af Print on Demand-titler vil evt. trykudgifter modregnes

**) Ved fast salgspris får du 70% af salget efter moms er fratrukket. Ved udgivelse af Print on Demand-titler det kun muligt at vælge nettopris.

 

Parterne

Parterne, der indgår nærværende aftale om betingelser og vilkår i forbindelse med Saxo Publish platformen (benævnt “aftalen”), er brugeren, en udgiver eller anden udbyder af indhold, og  Saxo.com A/S, CVR-nr. 29197849, Strandboulevarden 89, 2. th., 2100 København Ø, telefon (+45) 38 15 05 10, e-mail info@saxo.com. Saxo udbyder Saxo Publish platformen til udgivelse, produktion, salg og markedsføring, levering og opfølgning på salg samt levering af relaterede ydelser fra Saxo eller eksterne leverandører i den forbindelse.

Medmindre andet fremgår af aftalen, reguleres forholdet mellem udgiveren og de kunder, der køber udgiverens indhold, produkter eller ydelser på www.saxo.com, af Saxos salgs- og leveringbetingelser for hhv. fysiske varer og digitale varer.

Saxo har intet ansvar over for udgiveren eller eksterne leverandører, ifht. aftaler og relationer mellem leverandører og udbydere af tjenester og produkter, til udgiveren gennem Saxo Publish.

Når en udgiver anvender Saxo Publish, sker det med et kommercielt formål. Udgiveren er derfor en erhvervsdrivende, og Saxos levering af Saxo Publish platformen til udgiveren er derfor ikke omfattet af regler om forbrugerbeskyttelse.

Saxo Publish og Saxo Publish’ tjenester må kun anvendes af udgivere, der er fyldt 18 år, og udgiveren skal have en dansk bankkonto.

Indhold

Ved indhold forstås primært ophavsretligt beskyttede værker som tekst til bøger, e-bøger, video, lyd og andet relateret materiale. Ligeledes indlæg, anmeldelser og andet indhold placeret på grupper, kataloger og andet sted på Saxo Publish, som indhold. Dette gælder uanset om ophavsret, varemærkeret, designret eller andre relevante immaterielle rettigheder til indhold tilhører udgiveren, Saxo, eksterne leverandører, kunder eller andre tredjemænd. Og uanset om indholdet produceres som traditionel papirbaseret tryksag, anden publikation (samlet benævnt “Trykte udgivelser”) eller som digital fil i forskellige formater, f.eks. e-bog, lydbog, video eller andet (samlet benævnt “Digitale udgivelser”).


Trykte udgivelser via Saxo Publish

Trykte udgivelser på Saxo Publish indebærer PoD (Print on Demand). Salg og levering af PoD-titler for slutkunden er omfattet af Saxo.coms generelle salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske varer, som du kan læse mere om her.

Ved oprettelse af PoD-publikationer, fastsætter udgiveren selv boghandlerens indkøbspris (nettopris). Ved oprettelse listes bogen til BogPortalen, og vil dermed kunne blive tilgængelig for alle boghandlere, som har adgang hertil. Derudover vil bogen blive synlig på Saxo.com.

Boghandleren fastsætter en salgspris på udgivers publikation og er ikke kontrolleret af Saxo Publish. Salgsprisen for udgivers publikation vil derved kunne variere hos forskellige boghandlere. Saxo er således uden ansvar for fastsættelse af salgspris.

Ved salg af PoD-titler vil udgivers tryk- og håndteringsudgift blive gældende. Disse vil indgå i beregning af udgivers favør i forbindelse med udbetaling, uddybet her.

Der ydes returret for slutkunden på trykte udgivelser gennem Print on Demand som på andre trykte bøger solgt gennem Saxo.com. Regler for returnering følger de til enhver tid gældende regler for returnering for varer købt på Saxo.com. Returneringer modregnes udgivers månedlige afregning for salg. Der ydes ikke returret for bøger købt af andre boghandlere gennem bogportalen end Saxo.com.

Saxo frasiger sig al ansvar i forbindelse med udgivers upload og udgivelse af trykte udgivelser herunder, men ikke udelukket til trykbarhed, billedkvalitet, sidenummering, metadata og indhold.

Udbetaling fra salg af trykte udgivelser

Udbetalinger fra kontoen i udgiverens favør sker efter opgørelse hver måned. For salg på Saxo.com udbetales der ved 9. bankdag i måneden efter løbende måned + 30 dage . Der afregnes ikke beløb under 100 kr. (ekskl. moms), med mindre aftalen er ophørt. Bemærk, afregning indebærer det samlede salg for både trykte og digitale udgivelser.

Udbetalinger for salg af trykte udgivelser, PoD-titler, sker som angivet ovenfor. Dog vil der for PoD titler også blive afregnet for salg via eventuelle andre boghandlere end Saxo. Ydermere vil udgiverens favør for PoD-titler være fratrukket aktuelle tryk- og håndteringsudgifter for salg.

Afregning for Saxo Publish’ tjenester og eventuelle aftalte opkrævninger af betalinger til den eksterne leverandør for dennes ydelser og produkter sker ved udgiverens afgivelse af ordrer eller ved levering. Dette i henhold til betingelserne ved direkte betaling gennem udgiverens oplyste betalingskort eller andet accepteret betalingsmiddel.

“Analytics” indeholder salgsdata, der kan blive justeret indtil udbetaling. Dvs. at alle salgsdata frem til udbetaling ikke er faktuelle, men vejledende.

Forud for upload og udgivelse af PoD-titler foreslås udgiver dog at følge en guide, der af Saxo Publish er angivet for at møde minimumskravene for en succesfuld udgivelse.

Udgiveren er gjort opmærksom på, at såfremt udgiveren er oprettet som firma/CVR, vil Saxo afregne moms for salg, uanset det salg udgiveren måtte have opnået, således at udbetalingen vil indeholde et momspligtigt beløb. Såfremt udgiveren er oprettet som person/CPR, vil afregningen ske uden moms. Saxo indberetter B-indkomst for udgiveren, såfremt det er relevant.

Digitale udgivelser via Saxo Publish

Digitale udgivelser på Saxo Publish indebærer e-bøger og Kurser. E-bøger og Kurser købt på www.saxo.com må udelukkende bruges til privat brug. Salg og levering af e-bøger og Kurser er omfattet af Saxos generelle salgs- og leveringsbetingelser for køb af digitale varer, som du kan læse mere om her.

Udgiveren har tre muligheder for prissætning af digitale udgivelser på Saxo Publish. En udgivelse kan gøres gratis for køberen. Herudover kan udgiveren vælge en fast pris, som er den pris, udgivelsen sælges for på Saxo.com inkl. moms, eller en nettopris, som er den pris, Saxo betaler udgiveren for dennes udgivelse. Den af udgiveren valgte pris kan løbende ændres fremadrettet af udgiveren, idet der kan gå op til 24 timer før en prisændring effektueres og vises over for kunder på Saxo.com.

Priser på udgiverens indhold på andre platforme og salgskanaler end de af Saxo direkte kontrollerede, fastsættes gennem de aftaler, der indgås med sådanne andre forhandlere af Saxo eller udgiveren. Prisen på udgiverens indhold kan således være forskellige på f.eks. arnoldbusck.dk og på Saxo uanset udgiverens prissætning gennem Saxo Publish.

Saxo er således uden ansvar for ændringer hos andre end de af Saxo direkte kontrollerede forhandlere, hvis udgiveren beslutter at ændre prisen på f.eks. en udgivelse gennem Saxo Publish.

Hvis prisen er valgt som fastpris af udgiveren, betaler udgiveren til Saxo Publish 30% af den valgte pris ekskl. moms, som udgiveren selv fastsætter i forbindelse med salg af digitalt indhold. Udgiveren modtager således 70% af prisen ekskl. moms.

Ved salg af udgiverens indhold via Publish DK på andre platforme og salgskanaler end Saxo, lægger Saxo et håndteringsgebyr på 30% af nettoudbetalingen fra Publizon (distributøren), som udgiveren har prissat det digitale indhold til, på Saxo Publish (uanset udsalgsprisen på de andre platforme og salgskanaler).

Gratis udgivelser vil ikke blive videredistribueret via Publish DK.

Udgiveren kan som led i udgivelse af digitalt indhold via Publish DK give tilladelse til udlån via eReolen. Udgiver får 70% af betalingen fra eReolen ved. et udlån, fratrukket evt,. transaktionsomkostninger og andre afgifter og/eller gebyrer til Publizon. På eReolen udbetales et beløb pr. gang en titel udlånes. Det betyder, at 30% af den til enhver tid gældende betaling fra eReolen, som er aftalt mellem eReolen og Publizon fratrukket evt. transaktionsomkostninger og andre afgifter og/eller gebyrer, tilfalder Saxo.

Udbetaling fra salg af digitale udgivelser

Udbetalinger fra kontoen i udgiverens favør sker efter opgørelse hver måned. For salg på Saxo.com udbetales der senest 8 hverdage efter månedsafslutning. Ved salg via Publizon udbetales der efter løbende måned +38 dage. For salg via iTunes udbetales efter løbende måned +68 dage. Der afregnes ikke beløb under 100 kr. (ekskl. moms), med mindre aftalen er ophørt. Bemærk, afregning indebærer det samlede salg for både trykte og digitale udgivelser.

Afregning for Saxo Publish tjenester og eventuelle aftalte opkrævninger af betalinger til den eksterne leverandør for dennes ydelser og produkter, sker ved udgiverens afgivelse af ordrer eller ved levering. Dette i henhold til betingelserne ved kontant betaling gennem udgiverens oplyste betalingskort eller andet accepteret betalingsmiddel.

“Analytics” indeholder salgsdata, der kan blive justeret indtil udbetaling. Dvs. alle salgsdata frem til udbetaling ikke er faktuelle, men vejledende.

Udgiveren er gjort opmærksom på, at såfremt udgiveren er oprettet som firma/CVR, vil Saxo afregne moms for salg, uanset det salg udgiveren måtte have opnået, således at udbetalingen vil indeholde et momspligtigt beløb. Såfremt udgiveren er oprettet som person/CPR, vil afregningen ske uden moms. Saxo indberetter B-indkomst for udgiveren, såfremt det er relevant.

Udgivelse og salg

Udgiveren bestemmer, som led i anvendelse af Saxo Publish, hvornår indhold skal gøre tilgængeligt for køb eller andet, for kunder og andre brugere og besøgende på Saxos salgskanaler. Udgiveren kan på et hvilket som helst tidspunkt bringe aftalen til ophør og fjerne indhold fra Saxo Publish.

Salg til kunden foregår via Saxos website www.saxo.com eller gennem andre websites og e-handelspladser. Dette kan være via partneraftaler og lignende, som Saxo har eller løbende indgår.

Saxo Publish værktøjer og tjenester

Saxo Publish stiller en række værktøjer og tjenester til rådighed for udgivere og skabere af indhold, gratis eller mod betaling. Disse værktøjer og tjenester muliggør og understøtter bl.a. skabelse af indhold, produktion, salg, markedsføring, logistik og statistik. De tilbudte Saxo Publish-værktøjer og -tjenester er beskrevet og tilgængelige på www.publish.saxo.com

Ved køb af ydelser fra eksterne leverandører, betales der direkte til Saxo eller direkte til den eksterne leverandør afhængig af hvilken tjeneste, der er tale om. Betalingen finder sted, når ydelsen er leveret til udgiveren, idet øvrige forhold mellem udgiveren og den eksterne leverandør er Saxo uvedkommende. Saxo afregner direkte med den eksterne leverandør en eventuel andel af denne pris, som måtte være aftalt mellem Saxo og den eksterne leverandør.

Brugerregistrering og brugerkonto

For at få adgang til at udgive via Saxo Publish, skal udgiveren registrere sig som bruger med en konto på Saxo Publish' website eller via Saxo.com.

Registreringen sker ved angivelse af udgivers e-mailadresse. Under “Indstillinger for udbetaling” kan udgiver udfylde virksomhedens navn, adresse, e-mailadresse samt CVR eller angive personligt navn, adresse, e-mailadresse og CPR-nr. Ved prissættelse af udgivelse er det et krav, at udgiveren udfylder kreditkort- eller bankinformationer, således af betaling kan finde sted i overensstemmelse med aftalen.

Udgiveren indestår for, at de registrerede oplysninger til enhver tid er korrekte, hvorfor udgiveren skal sørge for løbende at rette oplysningerne, såfremt der f.eks. ændres navn, adresse eller betalingsinformationer. Udgiveren skal registrere en e-mailadresse og et password (login), som vælges af udgiveren selv. Saxo er berrettiget til at nægte anvendelse af et givent brugernavn, såfremt det strider mod tredjemands varemærke eller andre tredjemænds rettigheder, eller såfremt Saxo helt efter egen vurdering finder brugernavnet upassende. Udgiveren er forpligtet til at holde loginoplysninger hemmelige og således ikke videregive dette til andre, idet et login kun må anvendes af én person. Der kan ikke tilknyttes flere brugere til en brugerkonto. Udgiveren er alene ansvarlig for anvendelsen af login og hæfter således i videst omfang for al den aktivitet, der foretages på Saxo Publish med dette login. Udgiveren skal sørge for straks at meddele Saxo, såfremt der er viden eller mistanke om, at uvedkommende har fået adgang til kontoen.

I forbindelse med indgåelse af aftalen etableres der på Saxo Publish en brugerkonto, hvor al salg af udgiverens indhold krediteres, og hvor alle udgifter, herunder Saxos salgskommision, debiteres.

 

Databehandling

Saxo Publish’ website og indhold hostes (opbevaring af digitalt indhold) af enten Saxo selv eller en underleverandør, afhængig af hvad Saxo måtte vælge. Alle data sikkerhedskopieres jævnligt. Uanset om en udgiver har betalt for tjenesten eller ej, vil Saxo forsøge at genskabe en udgivers data, såfremt disse går tabt i forbindelse med drift eller nedbrud. Dette vil ske inden for rimelighedens grænser og under hensyntagen til, hvad der for Saxo giver kommercial mening. Saxo giver ikke på dette område garantier eller indeståelser af nogen form for genskabelse eller andet vedrørende tabt brugerdata. Udgiveren bør altid lave sin egen sikkerhedskopi af data eller indhold, der benyttes på Saxo, herunder Saxo Publish platformen.

I forbindelse med udgiverens oprettelse som bruger på Saxo Publish, indsamler Saxo en række personoplysninger/selskabsoplysninger om udgiveren, f.eks. navn, adresse og CPR-nummer/CVR-nummer. Oplysninger anvendes til håndtering af udgiverens tilknytning til Saxo i forbindelse med Saxo Publish, herunder til brug for afregning og skat. Saxo anvender også disse oplysninger til brug for salg og markedsføring af udgiverens indhold. Dette er oplysninger om navn, eventuelt billede, eventuelle oplysninger om udgiveren, som udgiveren vælger at oplyse på Saxo Publish, samt oplysninger om udgiveren, der indgår i udgiverens indhold eller i beskrivelsen heraf.

I det omfang Saxo finder det nødvendigt, kan Saxo også videregive sådanne oplysninger til tredjemand, men dog alene med det formål at sælge eller markedsføre udgiverens indhold. Saxo offentliggør ikke udgiverens adresse og CPR-nummer

Saxo Publish’ behandling af persondata er omfattet og reguleres af Saxos regler om beskyttelse af persondata. Du kan læse mere herom i Saxo.coms persondataretlige betingelser.

 

Rettigheder til indhold og data

Rettighederne til indhold, som udgives gennem Saxo Publish, tilhører eksklusivt udgiveren. Dette gælder dog ikke, hvis udgiveren deler ophavsretten med andre udgivere, eller hvis udgivelsen indeholder materiale, som tredjemand har rettigheder til. Saxo Publish, herunder Saxo, har ingen rettigheder til udgivelsens indhold, medmindre andet udtrykkeligt fremgår i aftalen og/eller indholdet.

Udgiver giver Saxo en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv ret til at fremstille og sælge eksemplarer af udgiverens indhold gennem Saxos salgskanaler.

Rettighederne til indhold produceret af Saxo i forbindelse med levering af Saxo Publish’ tjenester, f.eks. PR og banner-materiale, tekster og grafik i forbindelse med markedsføringskampagner og nyhedsbreve, tilhører Saxo. Udgiveren modtager en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv, vederlagsfri og overdragelig brugsret til dette indhold, der ophører i alle henseender og relationer, hvis aftalen bringes til ophør.

Rettighederne til data, der indsamles som led i udgiverens, eksterne leverandørers, kunders og andres anvendelse af Saxo Publish, tilhører eksklusivt Saxo. Udgiver har dog til enhver tid under samarbejdet ret til at få adgang til de data, der vedrører udgiverens og dennes kunders anvendelse af Saxo Publish, men alene i det omfang og det format, som Saxo løbende stiller tilsvarende data til rådighed for andre brugere. Udgivers brugsret til at benytte disse data er berettiget til også at benyttes i forbindelse med tjenester, der konkurrerer med Saxo Publish. Saxo er som rettighedsejer af omfattede data, berettiget til at benytte disse data på en hvilken som helst måde, som Saxo ønsker. Saxo forpligter sig dog ikke til at benytte data, der henfører direkte til udgivers identitet eller kunstnernavn eller til specifikke titler på indhold på anden måde eller i anden sammenhæng end i forbindelse med Saxo Publish og dertil relaterede forretningsområder.

For kurser på Saxo Publish gælder det, at udgivere kan ændre indholdet løbende, for det meste til gavn for kunder, der har købt og betalt for kurset. Ved forsætlig forringelse af et solgt kursus for slutbrugeren, forbeholder Saxo sig retten til enten at kreditere kunder på udgiverens vegne og tilbagekræve udbetalte penge, eller at udbyde den sidste version af Kurset, som har minimum samme værdi som ved købet af Kurset. Udgiver kan til enhver tid trække sit kursus tilbage fra salg, men er forpligtet på at have sit kursus tilgængelig for eventuelle købere ét år fra købsdato, dvs. ikke at slette kurset fra Saxo Publish-platformen.

 

Tredjemands materiale - rettigheder og ophavsret

Udgiver indestår for, at alt indhold, som udgiver uploader og tilgængeliggøre via Saxo Publish, kan benyttes fuldt ud lovligt og således ikke krænker tredjemands rettigheder. Udgiver er forpligtet til at sikre sig, at indholdet er lovligt. Udgiver indestår ligeledes for, at alt indhold, der uploades, udgives og anvendes via Saxo Publish er lovligt efter gældende ret.

Udgiver forpligter sig til at holde Saxo skadesløs for ethvert krav fra tredjemand eller offentlig myndighed, der måtte følge af, at udgiver ikke overholder ovennævnte forpligtelser i relation til lovlighed af indhold, og udgiveren er derfor forpligtet til at betale Saxo det tab, som Saxo måtte lide som følge heraf.

Saxo, herunder Saxo Publish, censurerer ikke indholdet på Saxo Publish. Saxo forbeholder sig ret til at fjerne indhold eller forlange indhold fjernet, såfremt indholdet er i strid med aftalens bestemmelser, altså hvis indholdet krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret. Hvis Saxo fjerner indhold, vil udgiveren bliver orienteret herom.

Såfremt Saxo er af den opfattelse, at samarbejder med udgiver i øvrigt ikke er acceptabelt, f.eks. fordi indholdet efter Saxos opfattelse måtte skade Saxo Publish brand, ry eller omdømme, er Saxo henvist til at bringe samarbejdet til ophør efter aftalens bestemmelser herom.

 

Vilkår for eksterne leverandører

Eksterne leverandører (benævnt leverandøren) anses for at være udgivere på Saxo Publish og er herunder underlagt de generelle vilkår og betingelser deraf. Vilkår for eksterne leverandører skal anses som et tillæg til disse vilkår.
Saxo Publish faciliterer transaktionen mellem bruger og leverandør og udbetaler udbytte til leverandøren i henhold til følgende regler.

Udbetalinger fra kontoen i leverandørens favør sker efter opgørelse hver måned. For servicesalg udbetales der ved 9. bankdag i måneden efter løbende måned. Der afregnes ikke beløb under 100 kr. (ekskl. moms), med mindre aftalen er ophørt. Bemærk, afregning indebærer også det samlede salg for trykte og digitale udgivelser.

Leverandørens provenu aftales som led i oprettelsen og er unik for den enkelte leverandør. Det aftalte provenu vil således også være synlig for leverandør inden et tilbud accepters og kan derfor ikke på et senere tidspunkt anfægtes. Hvis leverandør og kunde bliver enige om en anden aftale end den allerede indgåede, så er det Saxo Publish der skal tage stilling til om den eksisterende aftale kan erstattes af en ny.

Det er en forudsætning, at leverandøren er CVR-registreret.

I en købssituation har leverandøren pligt til at vurdere opgavens omfang inden tilbuddet accepteres. Kundens kontaktoplysninger vil være tilgængelig inden en opgave accepteres. Kan parterne ikke nå til enighed kan leverandøren annullere opgaven.
Efter endt transaktion mellem leverandør og køber anses rettigheder til produktet, og/eller ydelsen for at være overdraget til køber. Det er op til køber at bestemme, om evt. kreditering af ydelsen skal tilfalde leverandøren, og dette bør aftales inden en handel indgås.
I tilfælde af tvister i mellem kunde og leverandør forbeholder Saxo Publish sig retten til, at afgøre udfaldet.

Saxo Publish forbeholder sig retten til, at varsle ændringer I aftalevilkår med en frist på 30 dage.

Fortrolighed for eksterne leverandører

Udveksling af materiale mellem udgiver og leverandør er indbefattet af en erklæring om fortrolighed.
Materiale som er stillet leverandør til rådighed i forbindelse med udførslen af bestilt opgave, må under ingen omstændigheder deles med andre af leverandøren.

Ved opgaver hvor flere leverandører skal arbejde sammen, hvorfor udveksling af materiale anses som nødvendigt, skal en skriftlig erklæring om dette leveres af udgiver til alle involverede parter.

Rettigheder til Saxo Publish platform

Rettigheder, herunder, men ikke udelukket til layout, design, data og underliggende kode til Saxo Publish som platform og markedsplads, tilhører eksklusivt Saxo. Udgiver er således ikke berettiget til at benytte Saxo Publish på anden måde, end hvad der udtrykkeligt er tilladt i henhold til aftalen. Udgiveren må således kun anvende Saxos eller Saxo Publish’ navn, logo eller andet kendetegn, såfremt dette sker på en måde, der er tilladt i henhold til aftalen.

 

Ophør

Udgiverens og Saxos samarbejde på Saxo Publish kan bringes til ophør af hver af parterne med et skriftligt varsel på 30 dage. Varslet om ophør sker pr. e-mail for så vidt angår opsigelse fra udgiverens side til adressen publish@saxo.com, og for så vidt angår Saxo Publish til den e-mailadresse, som udgiver senest har angivet i forbindelse med registrering og opdatering af brugerinformationerne.

På tidspunktet for ophør lukkes udgivers adgang til Saxo Publish uden yderligere varsel, og saldo på udgivers brugerkonto afregnes. Der afregnes iht. aftalens vilkår.

Alt indhold uploadet af udgiveren til Saxo Publish, men endnu ikke udgivet, slettes fra Saxo Publish. Det er udgiverens eget ansvar at have taget kopi heraf forinden.

Med mindre udgiver i forbindelse med opsigelsen af samarbejdet frebeder sig, så forbliver al udgivet indhold, f.eks. e-bøger, tilgængeligt via Saxo Publish. Det betyder, at indhold er tilgængeligt for salg og kan sælges til kunder. Udsalgsprisen herfor kan løbende reguleres i overensstemmelse med laveste priser for samme indhold på tilsvarende platforme og salgskanaler.

Udgiver kan efter ophør til ethvert tidspunkt med et varsel på 14 dage opsige denne fortsatte ret for Saxo til at fremstille og sælge eksemplarer af udgivers indhold gennem Saxos salgskanaler. Med udgangen af opsigelsesperioden er Saxo forpligtet til at slette dette indhold fra Saxo Publish.

Efter endt samarbejde modtager udgiver en ikke-eksklusiv ret til at anvende al indhold, jf. punkt om rettigheder til indhold og data. Denne ret gælder også i forbindelse med tjenester og platforme, der konkurrerer med Saxo Publish. Saxo kan efter ophør til ethvert tidspunkt med en varsel på 14 dage opsige denne fortsatte ret for udgiver. Med udgangen af opsigelsesperioden er udgiver forpligtet til at ophøre med enhver anvendelse af indhold og til at sikre, at det slettes fra alle steder, hvor kopier heraf måtte findes.

Såfremt der er indgået anden aftale om, at Saxo leverer ydelser i forbindelse med produktion af indhold, vil ovenstående vilkår blive erstattet og specificeret yderligere i den aftale.

Særlige vilkår for eksterne leverandører i forbindelse med ophør

Leverandøren og Saxos samarbejde på Saxo Publish kan bringes til ophør af hver af parterne med et skriftligt varsel på 30 dage. Varslet om ophør sker pr. e-mail for så vidt angår opsigelse fra leverandørens side til adressen publish@saxo.com, og for så vidt angår Saxo Publish til den e-mailadresse, som udgiver senest har angivet i forbindelse med registrering og opdatering af brugerinformationerne.

På tidspunktet for ophør fjernes leverandørs service(s) fra Saxo Publish, men adgangen til platformen, inkl. salg og udbetalinger vil fortsat være til rådighed i en periode på mindst 6 måneder. Udestående, som endnu ikke er betalt, vil fortsat stå til udbetaling som aftalt.

 

Ansvarsfraskrivelse

Saxo giver ingen garantier eller indeståelser for Saxo Publish’ funktionaliteter, duelighed, performance, herunder oppetid, tilgængelighed og svartider.

Under alle omstændigheder skal Saxos eventuelle erstatningsansvar afgøres efter dansk rets almindelige regler herom, idet Saxo under ingen omstændigheder, medmindre der er tale om forsætlighed eller grov uagtsomhed fra Saxos side, hæfter for udgivers indirekte tab såsom tab af fortjeneste, tab af data eller lignende, og i det et erstatningsansvar for Saxos side altid er maksimeret til et beløb, der svarer til de betalinger fra udgiver, som Saxo måtte have modtaget i en periode på 12 måneder forud for den begivenhed, der skulle udløse et erstatningsansvar.

 

Om andet

Saxo Publish er berettiget til egenhændigt at ændre disse betingelser og vilkår i henhold til aftalen med et varsel på 30 dage, svarende til varslet for at bringe samarbejde til ophør. Såfremt udgiver ikke inden for dette opsigelsesvarsel skriftligt meddeler, at de nye betingelser og vilkår ikke kan accepteres, vil disse være forpligtende for udgiver og gældende i samarbejdet med samme juridiske bindende virkning som denne aftale.

Al kommunikation mellem parterne kan med bindende og frigørende virkning sendes til den af udgiveren senest angivne e-mailadresse og til publish@saxo.com.

Teksten i aftalen har forrang, hvis der måtte være uoverensstemmelse mellem de rettigheder og forpligtelser for udgiveren og Saxo, som er beskrevet i aftalen og i tekst om samme forhold, som der findes andre steder på Saxo Publish eller andre steder i kommunikation fra Saxo.

Alle tvister og uenigheder, der ikke kan løses ved forhandling, afgøres af de ordinære danske domstole.

Svindel og eventuel misbrug af Saxo Publish platformen vil i yderste konsekvens blive anmeldt til relevante myndigheder, kontoen spærret og eventuelt optjente penge blive tilbageført.

Saxo forbeholder sig ret til at overdrage aftalen til andre selskaber 100% ejet af Saxo.

 

Klageadgang

Er du utilfreds med behandlingen af din henvendelse til Saxo Publish, enten vejledning eller brug af Saxo Publish platformen og tilhørende tjenester, skal du tage kontakt til os via e-mailadresse publish@saxo.com og telefon (+45) 38 15 05 25. Du kan også benytte dig af forbrugerklagenævnet, som du kan finde information om på forbrug.dk.

Version 2.2, December 2014
Version 2.3, Marts 2015

Version 2.4, Juni 2015
Version 2.5, Juni 2015