Hvad skal e-bogen koste?

Kategorier: E-bøger

Når du skal fastsætte prisen på din e-bog, kan du vælge mellem de to følgende muligheder.

- Salgspris er det beløb, kunden betaler for din e-bog på Saxo.com

- Nettopris er det beløb, du får udbetalt pr. e-bog, du sælger.

Sæt en fast salgspris

- Du bestemmer den endelige pris, kunden skal betale på Saxo.com (salgsprisen)

- Du får altid udbetalt 70% af salget ekskl. moms

Fordele: 

- Du ved altid, hvad din bog koster på Saxo.com (f.eks. en god idé i forbindelse med markedsføringskampagner for e-bogen)

- Du ved altid, hvad Saxo tager i gebyr

Eksempel på fast salgspris:

Du sætter din e-bog til salg på Saxo.com for 149 kr. Først trækkes 25% moms fra, derefter trækkes 30% fra til Saxo Publish. De resterende 70% modtager du.

Fast Pris
 Pris på Saxo.com inkl. moms 100,00 kr.
 Pris på Saxo.com ekskl. moms 80,00 kr.
 Forfatterandel 70%
 Betaling til udgiver ekskl. moms 56,00 kr.
 Betaling til udgiver inkl. moms 70,00 kr.

 

Sæt en nettopris

- Du sætter nettoprisen, og Saxo sætter salgsprisen

- Du bestemmer, hvad du får udbetalt pr. salg

Salgsprisen på Saxo.com udregnes ved, at Saxo lægger et boghandlergebyr til nettoprisen. Dette gebyr er ikke fast og kan ændre sig løbende. Saxo.com tilpasser løbende priserne på bøger, så de følger markedets udvikling.

Fordele: 

- Din e-bog sælges på samme vilkår som bøger fra forlag, dvs. at din e-bog kan være med i kampagner, udsalg og lign..

Eksempel på nettopris:

Med udgangspunkt i følgende eksempel kan vi regne baglæns.

Hvis du gerne vil sætte din nettopris til 84,95 kr. kan salgsprisen variere alt efter, hvordan vores boghandlergebyr ser ud. Som sagt ændres gebyret løbende, så vi kan tilpasse vores priser til markedet. Bemærk, at de 20% udregnes på baggrund af forfatterandelen - 20% af 84,95 kr = 16,99 kr.

EKSEMPEL med et boghandlerfortjeneste på 20% af nettoprisen:

Nettopris
Pris på Saxo.com inkl. moms 127,43 kr.
Pris på Saxo.com ekskl. moms 101,94 kr.
Boghandlerfortjeneste 20%
Betaling til udgiver 84,95 kr.

Boghandlerfortjeneste kan variere fra dag til dag og fra titel til titel, da vores priser automatisk tilpasses markedets priser.