ISBN står for international standard bognummer og er et internationalt system, der gør det muligt at identificere publikationer ved hjælp af tildeling af et standardbognummer til hver publikation.

Det er ikke lovpligtigt at have et ISBN-nummer. Du kan sagtens udgive uden. Når du udgiver på Saxo Publish, kan du vælge mellem tre muligheder: Du kan få et ISBN af Saxo Publish, du kan opgive dit eget ISBN (hvis du har fået et fra Dansk ISBN-kontor), eller du kan udgive uden.

Hvis din udgivelse skal udlånes på biblioteker eller til salg via andre net-boghandlere, skal den have et ISBN-nummer.

Et ISBN-nummer kan kun bruges til én udgivelse. Hvis du f.eks. har udgivet en trykt bog og ønsker at udgive den som e-bog, så skal e-bogen have sit eget ISBN-nummer. En trykt bog og en e-bog kan altså ikke have samme ISBN-nummer.

Hvis du har en udgivelse i både PDF- og ePub-format, så skal de to også have hver deres ISBN nummer, selvom det er den samme udgivelse.

Hvis du har din udgivelse til salg flere steder, skal den stadig have samme ISBN alle steder. Man kan sige, at ISBN-nummeret er en slags CPR-nummer for din bog.