Opsætning af filer til tryk

1.1 Marginer

Når man skal lave indhold klar til tryk, skal man rette sine marginer til, således at indhold ikke kommer for tæt på bogens ryg, ikke ligger for tæt på top og bund med mere. Herunder kan du se hvilke marginer, der henvises til i denne guide:

Vi anbefaler, at man minimum har følgende marginer:

 • Yder-margin: 10mm
 • Inder-margin: 20mm
 • Top-margin: 15mm
 • Bund-margin: 25mm

1.2 Antal Sider

Når du skal forberede din publikation til tryk, skal du sikre dig at sidetallet er deleligt med 4. Indsæt gerne hvide sider i starten eller slutningen af din publikation, se forslag til opsætning på næste side.

1.3 Sidetal

Bogens første side vil altid ligge til højre for bogens midte, derfor anbefaler vi, at man har ulige sidetal til højre for bogens ryg og lige numre til venstre. Sidetal kan placeres mange steder, men vi anbefaler, at man som minimum har følgende afstande til kanter:

Centreret sidetal:

 • Afstand til bund- eller topkant: 15mm

Sidetal i yderhjørner:

 • Afstand til bund- eller topkant: 15mm
 • Afstand til ydersider: samme som yder-margin (minimum 10mm)
 • Afstand til bogens ryg: samme som inder-margin (minimum 20mm)

 

1.4 Publikationens indhold

Indholdet af publikationer varierer markant, men vi anbefaler, at man overvejer en opsætning af bogens første sider som vist på billedet til højre.

Det er fordelagtigt at placere titelblad på side 1, og en eventuel indholdsfortegnelse på side 3, 5 eller 7 således at disse ligger let læseligt, når bogen åbnes.

Kolofon og anden generel trykinformation kan med fordel ligges på side 2, 4 og 6, da denne information oftest ikke skal tage for megen opmærksomhed fra titelblad og indholdsfortegnelse.

1.5 Skæringskant

Vi arbejder uden skæringskant for indholdsfiler til brug i Print on Demand. Din indholdsfil skal altså have de samme ydermål som det format, din bog bliver trykt i.

2. Omslagsgrafik (cover)

2.1 Før du går i gang

Inden du går i gang med at lave omslagsgrafik, skal du være opmærksom på, at vi vil give dig de nødvendige formater direkte i vores platform. Derfra vil du også kunne downloade en template, som har de nøjagtige mål for netop din publikation. Følgende er udelukkende en forklaring, af de begreber du kan støde på, i forbindelse med udgivelse af trykte publikationer.

2.2 Opsætning

Omslagsgrafik (cover) for trykte bøger indeholder ikke bare en forside og en bagside. For trykte bøger skal forside og bagside samles med en ryg. Størrelsen på coveret afhænger både af indbindingstype (paperback eller hardback) og antallet af sider. Omslaget udarbejdes som vist herunder:

2.3 Indbindingstype

Når du skal forberede omslagsgrafik, skal du være opmærksom på hvilken indbindingstype, du har valgt. Det kan være paperback eller hardback. Dette har afgørende betydning for kravet til dit omslag.

2.3.1 Paperback

Når du skal lave omslagsgrafik til en paperback, skal du tillægge 5mm skæringskant. Disse 5mm bør være i forlængelse af designet, men bør ikke indeholde noget, som ikke må blive beskåret. På denne måde sikrer du den pæneste skæring af dit omslag.

2.3.2 Hardback

Når du skal lave omslagsgrafik til en hardback, skal du først være opmærksom på, at omslaget er en smule større end selve indholdspapiret. Det betyder, at den samlede bredde på dit omslag skal tillægges 10mm, og den samlede højde skal tillægges 6mm.

Når du har tilføjet den ekstra bredde og højde, skal du være opmærksom på, at omslagsgrafik for hardbacks skal være så store, at noget af designet kan foldes omkring omslaget og limes til indersiden af publikationen. Dette kaldes en foldningskant. Foldningskanten, som skal tillægges, er yderligere 17mm (se illustration på næste side).

2.4 Filtyper og tryktekniske detaljer

Når du har klargjort størrelsen på omslagsgrafikken, skal du være opmærksom på at omslagsgrafik:

 • Skal gemmes som .PDF
 • Bør have en opløsning på 300dpi
 • Skal have en enkelt farvesignatur, RGB
 • Ikke behøver skæringsmærker

2.5 ISBN-nummer

Din publikation tildeles automatisk et ISBN nummer fra Saxo Publish. Dette er nødvendigt, for at vi kan håndtere din publikation, Vi trykker ISBN-nummer på bagsiden af omslaget. ISBN-nummeret placeres således:

 • Paperback: 6mm fra bund, 25mm fra venstre kant
 • Hardback: 15mm fra bund, 30mm fra venstre kant