Velkommen til Saxo Publish!

Kære forfatter/udgiver

Vi er rigtig glade for at byde dig velkommen til Saxo Publish. Vi glæder os meget til at vise dig alle de muligheder du har på vores platform.

Du har stadig alle de samme muligheder og rettigheder som før - plus nogle nye!

  • Det er naturligvis gratis at bruge og udgive gennem Saxo Publish
  • Du kan udgive både e-bøger, fysiske bøger, lydbøger og kurser
  • Under ”Services” kan du se dine muligheder for ekstra hjælp, hvis du skulle have behov for det
  • Med få klik kan du få dine udgivelser til salg på både danske og internationale salgsplatforme
  • Du kan skrive din bog direkte på platformen og gratis få den ud i en professionel ePub
  • Du får automatisk en forfatterside på Saxo.com, når udgiver på Saxo Publish. Her kan du lave opdateringer og fremhæve dine publikationer for kunderne på Saxo.com
  • Afregning foregår automatisk hver måned ved indtjening over 100 kr.

Vi kan kontaktes på mail: publish@saxo.com eller telefon: 38 15 05 10.

Er du allerede eksisterende bruger på GoPublish modtager du inden for kort tid nærmere information og login.

Er du ny bruger kan du gratis oprette dig.

Vi glæder os til at lære dig bedre at kende!