Rasmus Houlinds fagbogssucces

Rasmus Houlind

Rasmus Houlind arbejder til daglig som Chief Strategy Officer i virksomheden Agillic, der arbejder med Marketing Automation. Og så er han forfatter gennem Saxo Publish.

Som manden bag Hvis det handler om mig, så køber jeg!, har Houlind brugt sin faglige bagage inden for marketing til at dykke dybere ned i begrebet ”omnichannel marketing”.

Allerede inden udgivelsen af bogen var en fjerdedel af oplaget blevet solgt til leverandører. Det betød, at før bogen overhovedet blev sat til salg, var alle omkostninger i forbindelse med udgivelsen dækket.

Bogen har ikke alene haft sine økonomiske fordele, men har også været et boost for Houlinds faglighed og karriere.

Men hvordan sikrer man sig som selvudgiver, at ens bog bliver en succes?

 

Fra idé til bog

Det var som gæsteforelæser hos CBS, Houlind fik idéen til bogen. Med en lidt for upræcis pensumliste, manglede han litteratur, der kunne understøtte hans undervisning: ”Min indsigt (fra tidligere arbejde i marketing, red.) i kombination med, at der manglede noget faglitteratur gjorde, at jeg tænkte: Okay, så tager jeg et skridt. Så er det mig, der skriver den bog”.

Da han først havde fået idéen, besluttede Houlind sig for at opsøge folk, der havde erfaring med at skrive fagbøger. Han fandt ud af, at det også kunne være en god forretning at blive forfatter, hvilket blot forstærkede motivationen. Herefter skrev han en synopsis over den bog, han ville skrive og gik ud til en række forlag. Og fik et tilbud. Men da han endelig stod med en kontrakt i hånden og snakkede den igennem med forlaget, kom han alligevel i tvivl: ”Jeg følte mig ikke overbevist om, at jeg havde brug for et forlag. Da jeg havde snakket med folk, som havde selvudgivet, og med folk, som havde udgivet på samme forlag, så stod det rimelig klart, at det var ikke nødvendigt for mig med et traditionelt forlag.”

Rasmus Houlind blev anbefalet Saxo Publish af en bekendt, der selv havde udgivet på platformen. Her havde han fremhævet den gode behandling og den store værdi ved at udgive selv. Stillet op mod de dårlige historier, han havde hørt om traditionelle forlag, var det ikke en svær beslutning at tage.

Gennem processen har han også følt, at Saxo Publish har givet ham den hjælp, han har haft brug for. Det har været både i forhold til kontakt med redaktører og trykkeri, til størrelsen på oplaget og til afsætning af bogen efterfølgende.

Han var også glad for selv at kunne træffe valgene omkring bogens materielle kvalitet. Til en samtale med fagbogsforfatteren Thomas Wedell-Wedellsborg havde Houlind fået at vide, at fagbøger bliver ikke læst; de bliver anvendt. Derfor var bogens visuelle udtryk vigtigt. Den skulle være let at tyde og visuelt tiltalende. En faglig model skulle på forsiden for at signalere indholdet. Siderne skulle være lækre og ikke for teksttunge, så læseren blev motiveret til at bladre videre. Det betød højglanspapir og farvetryk.

Det er en type bog, der er dyr at trykke, og kvaliteter, der hos et traditionelt forlag ville være skåret ned på, for at gøre omkostningerne så lave som muligt. Med Saxo Publish kunne han helt selv bestemme, hvordan bogen skulle føles og se ud.

 

 

At skrive en bog

Men ingen bog uden indhold. For at få styr på materialet, indkaldte Houlind til såkaldte ”roundtable sessions”, hvor eksperter inden for bogens forskellige fokuspunkter fik mulighed for at diskutere indholdet. Det tvang ham til at forholde sig til og reflektere over stoffet og gjorde helt enkelt bogen bedre.

Generelt har han haft gode erfaringer med at spørge hjælp, og understreger, at man ikke skal være bange for at opsøge folk. De vil som regel meget gerne bidrage med den viden, de besidder. Selv har han haft omkring 60 bidragsydere til bogen.

For at skrive bogen, måtte han finde frem til en struktur, der passede ham bedst. Arbejdet blev også særligt koncentreret omkring de arrangerede roundtable sessions. Efter at have prøvet en ugentlig skrivedag af, blev der indlagt en fast skrivetid tidligt om morgenen et par gange om ugen. Derudover brugte han to ugers sommerferie på at skrive på fuld tid, og fik henover efteråret indlagt et par skriveweekender i sommerhus. Det betød, at han efter at være startet på at skrive omkring februar/marts, var færdig med selve skriveprocessen december samme år. Herefter fulgte en lang proces med korrekturlæsninger og gennemskrivninger, hvor han endnu engang søgte assistance udefra.

  

Efter udgivelsen

Houlind har selv skullet stå for markedsføringen af bogen. Det har han blandt andet gjort gennem løbende at blogge på både LinkedIn, på egen hjemmeside og som gæsteblogger på en markedsføringsside, mens han skrev. Det vigtigste var hele tiden at få budskabet om bogen ud, så han også kunne finde de rigtige bidragsydere. Alle bidragsyderne fik også hver et eksemplar af bogen som tak. Det betød, at han allerede fra start fik bogen i hænderne på en masse folk, som kunne fortælle videre om den.

Der er mange ting, der er fulgt i kølvandet på bogens udgivelse. Også en del overraskelser. Rasmus Houlind fremhæver især hvordan den styrkede faglighed er kommet bag på ham: ”Når man har skrevet ting ned og lavet formuleringen omkring et eller andet fagligt, så er man også nødt til at gøre sig det 100 % klart, hvad det faktisk er, man mener. Og det bliver man dygtig af. Det lærer man virkelig noget af.”

At have sin viden samlet i en bog, som der kan henvises til, kan lede til ekspertstatus. Det giver autoritet og signalerer, at man har styr på sit stof. Det betyder, at folk henvender sig, når de har brug for ekspertise på området. 

 

 

Derfor har bogen også haft betydning for Rasmus Houlinds karriere, da den bidrog til, at han under skriveprocessen fik sit nuværende job hos Agillic.

Hvad der også er kommet bag på Houlind, er, hvor god en forretning det har været. Selvom han har stået for hele finansieringen selv, har han som selvudgiver også fået en væsentligt større bid af kagen, når nogen har købt bogen. Ligesom han er blevet godt betalt for at komme ud og holde foredrag om den. Den efterfølgende feedback fra folk, der har læst og forholdt sig til bogen, har også gjort, at han er blevet udfordret og styrket i sin viden om emnet. 

Alt i alt har det altså været en meget positiv oplevelse både at skrive og udgive bogen. Det er en erfaring, der både har styrket hans karriere og hans faglighed.

 

Gode råd til andre, der vil skrive en bog 

Gennem forløbet har Rasmus Houlind lært en del om, hvad det vil sige at skrive en bog, og hvad det vil sige at udgive selv. Til andre, der går og overvejer at skrive særligt en fagbog, har han derfor et par råd:

  1. Du skal ikke være bange for at bede folk om hjælp. Folk er generelt meget hjælpsomme.
  2. Fortæl en masse folk, at du er i gang med at skrive en bog. Så er det nemlig for pinligt, hvis du ikke får det gjort, og så gør du det.
  3. Hvis det er en fagbog, så prøv så vidt muligt at koge det ind til én model, som man kan forstå og benytte.
  4. Giv nogle værktøjer med, der gør bogen anvendelig i praksis. Det kan være fx PowerPoint-slides, noter og modeller.

I det samlede interview kan du høre mange flere af Rasmus Houlinds erfaringer med at udgive bogen Hvis det handler om mig, så køber jeg. Her fortæller han nærmere om, hvordan han kom i gang, om skriveprocessen, brug af ambassadører undervejs, hvordan han har haft succes med markedsføringen, økonomien i det, hvad der har overrasket ham, og ikke mindst hvilke gode råd, han vil give andre med samme drøm om at skrive og udgive en bog.